Oldalunk sütiket használ. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ú. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.

Az alábbi süti beállításokat alkalmazhatja:

Az oldalunk az alábbi típusu Cookie-kat használja:

  • Funkcionális, elengedhetetlen
  • Statisztika
  • Közösségi média és marketing

Részletek a Cookie-k kezeléséről...

Ezt a felületet a láblécben található "Cookie beállítások" hivatkozásra kattintva a későbbiekben is elérheti, a beállításait így a későbbiekben megváltoztathatja.

Adatkezelési irányelvek

Adatkezelési tájékoztatónkat PDF formátumban is letöltheti a linkre kattintva: 

Lavender Hotel Management Kft.

Villa Oliva Boutique Rooms

 

Adatkezelési tájékoztató

www.villaoliva.hu

2021.03.22.

Az Adatkezelő neve és fő adatai:

Lavender Hotel Management Kft.

Székhelye: 8621 Zamárdi Knézich K. u. 15.

Cégjegyzékszám: 14 09 317589

Adószám: 27955336-2-14

Képviseli: Dinnyés Csaba, ügyvezető

E-mail cím: info@villaoliva.hu

A Lavender Hotel Management Kft. továbbiakban, (mint Társaság vagy Adatkezelő) kijelenti, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos hazai és uniós jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) alapján jár el.

A Társaság tiszteletben tartja Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató).

A Társaság fenntartja magának a jogot a Tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak megfelelő, előzetes tájékoztatást ad. A módosuló feltételek a módosítás hatályosulását követően történő személyes adat kezelésekre terjed ki. Minden, a Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a Társaság az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, az info@villaoliva.hu email címen írjon nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Társaság elkötelezett a Vendégei személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja a Vendégei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket tesz meg, amelyek az adatok biztonságát garantálják.

A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott fogalmak tekintetében a GDPR az irányadó.

A Társaság tájékoztatja Vendégeit, hogy személyes adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a Tájékoztatóban meghatározottak szerint, a magyar adatvédelmi hatóság (NAIH) által előírtaknak megfelelően, a személyes adat kezelésre vonatkozó elvek tiszteletben tartásával és annak megfelelően kezeli, így

-        tisztességesen és az Érintett által átlátható módon;

-        egyértelműen meghatározott, és jogszerű célból gyűjtött személyes adatok felhasználásával;

-        a személyes adat kezelés célja szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatok kezelésével (az adattakarékosság elvének megfelelően);

-        pontosan és naprakészen (a pontosság elvének megfelelően);

-        a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően;

-        olyan technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával, amelyek által biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szemben (az intergritás és a bizalmas jelleg elve alapján);

-        alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elvének megfelelve.

A kezelt személyes adat kategóriák, az adatkezelés céljai, jogcímei és időtartama

A Társaság a szálláshely-szolgáltatási tevékenységének nyújtása során az alábbi adatkezelési folyamatokat végzi. Ebben a fejezetben fel nem sorolt, de a Villa szolgáltatásainak igénybevételével összefüggésben a kamerarendszer által kezelt adatokról szóló adatkezelési tájékoztatót, külön dokumentumban olvashatják az érintettek. 

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a vendég bármilyen formában (telefonon, e-mailen vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér bármely, a Társaság által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során csak az érdeklődő által önkéntesen megadott adatokat fogja a kezelni a Társaság.

adatkezelés célja: az érintett megkeresésének, kérésének megválaszolása

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, az üzenet tárgya, és a kapcsolatfelvétel szempontjából szükséges az ügyfél által önkéntesen megadott adatok

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

adattárolás határideje: a személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek

kezelt adatokhoz való hozzáférés: a kezelt adatokhoz a Társaság jogosultsággal rendelkező munkavállalói és cégjegyzésre jogosult vezetője

Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó

WEB200 Internet Média KFT.– tárhely szolgáltatás

Székhelye: 7400 Kaposvár Gróf Apponyi Albert u. 17.

Adószáma: 14924943-2-14

Képviseli: Bőzsöny András

Joó Szabolcs ev. - analitikai szolgáltatás, facebook

Székhelye:9800 Vasvár József A. u. 31

Adószám: 66329655-2-38

Szobafoglalás, bejelentő lap

Szobát foglalni lehetséges online, személyesen a Villaban vagy telefonon.

A weboldalt felkereső vendégeknek lehetőségük van a weboldalon keresztül közvetlenül a szállásadóhoz eljuttatni foglalási igényüket. Ebben az esetben a foglalás alkalmával kitöltött űrlapon keresztül megadott személyes adatokat kezeli a Társaság.

adatkezelés célja: a foglalás rögzítése, az igényelt szolgáltatás biztosítása, szobafoglalás lebonyolítása

kezelt adatok köre: vendég neve, címe, e-mail címe, telefonszáma

adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján

adattárolás határideje: a foglalás során megadott személyes adatok kezelésére az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig kerül sor, kivéve: név lakcím, ami a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig kerül megőrzésre.

Ezen felül a Villa jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget. Jogszabályi kötelezettség, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.

Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó

Chrome-Soft Kft. - HotRest program szálloda szoftver és étterem menedzsment rendszer

Székhelye:  1119 Budapest, Petzvál utca 4/A

Adószáma: 13306612-2-19

Online fizetés bankkártyával K&H és OTP SZÉP Kártyával

A weboldalon online, bankkártyával vagy K&H és OTP SZÉP Kártyával (a továbbiakban együtt: bankkártya) fizető vendégek adatainak kezelése.

Az adattovábbítás címzettje:

OTP Bank Nyrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-041585

Adószám: 10537914-4-44

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.

Postacím: 1876 Budapest

Telefon: +36 1 473 5000

E-mail: adatvedelem@otpbank.hu

Webhely: https://www.otpbank.hu mint az online fizetési szolgáltatás szolgáltatója (a továbbiakban: Címzett).

adatkezelés célja: a tranzakciók visszaigazolása

kezelt adatok köre: deviza (Forint/Euró), nyelv (magyar / angol / német), tranzakció egyedi azonosítója, fizetendő összeg, K&H SZÉP kártyával történő fizetés esetén zsebazonosító.

A fizetési folyamatban a vendég átirányításra kerül a Címzett weboldalára. A fizetés során megadott SZÉP Kártya - és személyes adatokat a vendég közvetlenül a Címzettnek adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába. Ezen adatokhoz Adatkezelő nem is fér hozzá.

Az OTP Bank Nyrt. a fizetés lebonyolítása tekintetében önálló adatkezelő.

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja

Online fizetés K&H SZÉP Kártyával

Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen K&H SZÉP Kártyával történő online fizető vendég.

Az adattovábbítás címzettje:

K&H Bank Zrt.

Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041043, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 1/20/30/70 335 3355

E-mail címe: bank@kh.hu

Weboldala: www.kh.hu

Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: dpo@kh.hu, mint a K&H SZÉP Kártyafizetési szolgáltatás szolgáltatója (a továbbiakban: Címzett).

A fizetési folyamatban a vendég átirányításra kerül a Címzett weboldalára. A fizetés során megadott SZÉP Kártya- és személyes adatokat a vendég közvetlenül a Címzettnek adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába. Ezen adatokhoz Adatkezelő nem is fér hozzá.

A K&H Bank Zrt. a fizetés lebonyolítása tekintetében önálló adatkezelő.

Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó

WEB200 Internet Média KFT.– tárhely szolgáltatás

Székhelye: 7400 Kaposvár Gróf Apponyi Albert u. 17.

Adószáma: 14924943-2-14

Képviseli: Bőzsöny András

Számlakiállítás

A Társaság a vendég adatokat a HotRest szállodai szoftvert rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok az elektronikus rendszerrel párhuzamosan megőrzésre kerülnek.

adatkezelés célja: a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó számla kiállítása, a vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése

kezelt adatok köre: tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén név, cím és adószám, a szolgáltatás megnevezése, fizetési mód.

adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésére

adattárolás határideje: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó

Referatum Kft. – könyvelés, bérszámfejtés

Székhelye: 1165 Budapest Bökényföldi út 58.

Adószáma:12362530-2-42

Chrome-Soft Kft. - HotRest program szálloda szoftver és étterem menedzsment rendszer

Székhelye:  1119 Budapest, Petzvál utca 4/A

Adószáma: 13306612-2-19

 

www.szamlazz.hu – program használata HotRest szoftveren keresztül

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adószáma: 13421739-2-41

Rendezvény szolgáltatás

adatkezelés célja: rendezvények szervezése (esküvő, születésnap, családi vagy céges rendezvények, előadások, tréningek)

kezelt adatok köre: vendég neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, állampolgársága, születési helye, ideje, érkezés napja, elutazás napja, szoba típusa, bankkártya adatok és a rendezvény lebonyolítása szempontjából szükséges az ügyfél által önkéntesen megadott adatok

adattárolás határideje: a személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, a számlázási adatok esetében pedig a számviteli törvény szerinti 8 év

kezelt adatokhoz való hozzáférés: a kezelt adatokhoz a Társaság jogosultsággal rendelkező munkavállalói és cégjegyzésre jogosult vezetője

Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó

Chrome-Soft Kft. ( HotRest szállodai program) – vendég foglalások rögzítése

Székhelye: 1119 Budapest, Petzvál utca 4/A

Hírlevél

Hírlevélben tájékoztatja vendégeit a Társaság az aktualitásokról, új szolgáltatásairól, csomagajánlatokról és programlehetőségekről. A hírlevélküldő szolgáltatásra a Társaság által erre a célra kialakított papír alapon van lehetősége az érintetteknek feliratkozni, nevük és e-mail címük megadásával.

adatkezelés célja: tájékoztatás aktuális akciókról és újdonságokról

kezelt adatok köre: név, e-mail cím

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

adattárolás határideje: az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek

Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó

MailChimp – hírlevél küldő szolgáltatás

A Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

WEB200 Internet Média KFT.– tárhely szolgáltatás

Székhelye: 7400 Kaposvár Gróf Apponyi Albert u. 17.

Adószáma: 14924943-2-14

Képviseli: Bőzsöny András

Panaszkezelés

A panasz a Társaság szolgáltatásával, vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, melynek rendezésére a panaszos egyértelműen és kifejezetten a Társaság eljárását kéri. Nem minősül panasznak, ha az ügyfél a Társaságtól általános tájékoztatást, véleményt igényel.

A panasz bejelentésének módja és helyei:

-        szóbeli panaszt tehet személyesen a Villa Olivában, (8621 Zamárdi, Knézich u. 15.)

-        telefonon keresztül a +36 (30) 457 00 25-ös telefonszámon

-        írásbeli panasz kezdeményezhet postai úton (8621 Zamárdi, Knézich u. 15.)

-        elektronikus levélben (info@villaoliva.hu)

Az írásbeli panaszokat a Társaság a jogszabályban előírt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A szóbeli panaszokat a Társaság azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint helyben, a vizsgálatot követően azonnal meg is oldja, s amennyiben ez nem lehetséges, akkor a szóbeli

panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a panaszos egyetértése mellett véglegesíti és egy példányát a panaszosnak átadja.

A jegyzőkönyv felvételekor a Társaság legalább az alábbi adatokat rögzíti:

-        a vendég (panaszos) neve, lakcíme, telefonszáma

-        a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

-        a panasz részletes leírása, a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

-        a Társaság nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

-        a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a panaszos aláírása,

-        a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

adatkezelés célja: a panasz kivizsgálása, vagy a telefonon folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása, mely során az ügyfél személyes adataira a beazonosíthatóság és a hatékony ügykezelés miatt van szükség

kezelt adatok köre: a panaszos neve, lakcíme, székhelye, levelezési címe, telefonszáma, értesítés módja, panasszal érintett szolgáltatás, panasz leírása, oka, panaszos igénye, a panasz kivizsgálásához szükséges dokumentumok másolata

adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, mely kötelezővé teszi a fenti adatkezelést.

adattárolás határideje: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján három év

Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó

WEB200 Internet Média KFT.– tárhely szolgáltatás

Székhelye: 7400 Kaposvár Gróf Apponyi Albert u. 17.

Adószáma: 14924943-2-14

Képviseli: Bőzsöny András

Vásárlók könyve

A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően hitelesített Vásárlók könyvét biztosít a váendégek számára.

adatkezelés célja: a vendégek a Villa működésével, továbbá az ott folytatott szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos panaszainak és javaslatainak bejegyzésére szolgál

kezelt adatok köre: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések során megadott személyes adat, a vásárló neve, címe

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Kertv. 5. § (4) bekezdésére

adattárolás határideje: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében három év

Más vendégek által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerésének a lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből a Társaság a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja a korábbi panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, majd azt elzártan - a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően - megőrzi és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja.

Közösségi médiafelületek

A Társaság által üzemeltetett Villa elérhető a Facebook és Instagram közösségi portálon.

A közösségi média csatornák igénybevételének a célja a Társaság weboldalán található -, valamint azokon meg nem található – exkluzív – tartalmak megosztása.

A Facebook oldal segítségével a Vendég szobát foglalhat, és tájékozódhat a legújabb akciókról.

Szobafoglalás esetén a Vendéget a rendszer automatikusan átirányítja a Társaság honlapjára, ebben az esetben, az adatkezelés a „Foglalás menüpont”-ban foglaltak szerint történik.

adatkezelés célja: A közösségi média csatornák igénybevételének a célja a Társaság weboldalán található -, valamint azokon meg nem található – exkluzív – tartalmak megosztása, illetve szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése.

(A Facebook nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.)

kezelt adatok köre: kommentek és üzenetek www.facebook.com /villaolivazamardi/ oldalon

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

adattárolás határideje: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig

Az adatokhoz a Társaság azon munkatársai férhetnek hozzá, akinek feladatkörük ellátásához ez szükséges.

Tájékoztatjuk Vendégeinket, Partnereinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a NAIH, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik a Szolgáltatót.

A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Társaság az adatkezelés során megőrzi a személyes adatok

-        a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

-        a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

-        a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Társaság és együttműködő partnerei informatikai rendszeréről szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A weboldal esetében alkalmazott cookie-k és webanalitikai alkalmazásokA Társaság webanalitikai szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), akinek Google Analytics szolgáltatása keretében   anonim adatokat gyűjt.  Ezen tevékenység célja, hogy az oldal működéséről, látogatottságáról és az érdeklődők felosztásáról tájékoztasson. További információ a Google adatvédelmi irányelveiről: http://www.google.com/privacy.html.

 Ezen túlmenően a Társaság saját statisztikát is gyűjt anonim adatok felhasználásával, amelynek során a termékcsoportok megtekintését, valamint a letöltéseket regisztrálja (csupán a manőver tényét, időponját és tárgyát naplózza), az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Ennek a statisztikának a célja az aktivitás mérése és a felhasználói szokások megismerése a szolgáltatások fejlesztése, a weboldal optimalizálása, esetleges átalakítása érdekében.

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja a Társaság, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Cookie információk

A Társaság rövid adatfájlokat úgynevezett cookie-kat használ honlapjain. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett weboldalakra és hirdetésekre. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, például: nevet, címet, e-mail címet, stb.

A Társaság kijelenti, hogy csak olyan cookie-kat használ, amelyek feltétlenül szükségesek az adott szolgáltatás használatához és a Társasága cookie-kal nem tárolja a felhasználó személyes adatait.

A cookie-k ( sütik) célja:

a webodal használatának kényelmessé tétele
javítsák a szolgáltatások minőségét
felismerik a már megadott felhasználónevet és jelszót és segítenek, hogy ne kelljen újra beírni
mérik, hogy hány ügyfél használja egyes szolgáltatásainkat, ezáltal tudjuk biztosítani a gyors és egyszerű használatot
 

A Társaság által használt cookiek-nek több fajtája van, vannak olyan cookiek, amelyek elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Vannak olyan cookiek, amelyek információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány cookie csak átmeneti és azonnal eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

A Társaság weboldalain használt cookie-k:

Elengedhetetlen cookie-k: Ezen a cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak/aloldalak között.
Funkcionális cookie-k:Ezek a cookiek ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó honlap-használati szokásairól a Társaság információkat gyűjtsön (pl. mely menüpontokat használja a látogató)
Google Analytics cookie-k: A Társaság az információkat arra használja, hogy javítsa, optimalizálja honlapja működését, minél inkább felhasználóbaráttá téve azt.
 

Harmadik fél által működtetett weboldalak

A Társaság nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, adatkezeléséért.

Amennyiben a felhasználó nem fogadja el cookie szabályzatot:

A felhasználó az alábbi választási lehetőségek révén szabályozhatja vagy korlátozhatja, hogy a Társaság miként használja a sütiket és hasonló technológiákat hirdetési és analitikai célokra:

Bár a legtöbb böngésző és eszköz alapértelmezetten elfogadja a sütiket, a beállítások révén törölheti vagy elutasíthatja a sütiket. A sütik letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy a Társaság webhelyeinek bizonyos funkciói nem működnek megfelelően.
Ha a felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics felhasználja adatait, telepítse a Google letiltó böngésző bővítményét. Annak szabályozásához, hogy a Google milyen adatokat használhat fel a felhasználó hirdetésekkel való megcélzásához, a felhasználónak meg kell nyitnia a Google hirdetési beállításait.
 

A vendég adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatáshoz, betekintéshez, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelési tájékoztató tartalmazza az adatkezelő nevét és elérhetőségeit; az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját, valamint adott esetben a személyes adatok címzettjeit vagy annak kategóriáit.

Az Adatkezelő ezen felül a személyes adatok megszerzésének időpontjában a vendéget a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

-        a személyes adatok tárolásának időtartamáról;

-        az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

-        hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

-        a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

-        arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy a szerződéskötés előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

Amennyiben a vendég írásban kéri a tájékoztatást abban az esetben a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.

A vendég jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről tájékoztatást kapjon.

A hozzáféréshez való jog értelmében a vendég másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít a számára.

A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha a vendég másként kéri.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

A vendég jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

-  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet (akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést).

A helyesbítéshez való jog:

A vendég jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

A vendég  jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

-        a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-        az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-        a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-        a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az adathordozhatósághoz való jog:

A vendég jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozáshoz való jog:

A vendég jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekén, alapul. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő– az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek:

A Hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kérelmezze az adtavédelmi hatóságnál azaz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az uniós vagy hazai jogszabályokat. A Hatóság, amelyhez a megkeresést benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Amennyiben az érintett szerint az Társaság, vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog:

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az általa benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog:

Az érintett az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Kártérítési jog:

Minden olyan személy, aki a GDPR rendelet vagy hazai adatvédelmi jogszabály megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Ha az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozója a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az adatkezelőtől, illetve adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, továbbá a közös adatkezelők és az általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével okozott

a) kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint

b) személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az érintettnek.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni.

A NAIH elérhetősége:

Név:                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:        1055 Budapest,Falk Miksa utca 9-11

Postacím:       1363 Budapest, Pf.: 9.

Honlap:           http://www.naih.hu

Telefon:          06-1/391-1400

Telefax:          06-1/391-1410

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu


 


Vissza az előző oldalra