Oldalunk sütiket használ. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ú. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.

Az alábbi süti beállításokat alkalmazhatja:

Az oldalunk az alábbi típusu Cookie-kat használja:

  • Funkcionális, elengedhetetlen
  • Statisztika
  • Közösségi média és marketing

Részletek a Cookie-k kezeléséről...

Ezt a felületet a láblécben található "Cookie beállítások" hivatkozásra kattintva a későbbiekben is elérheti, a beállításait így a későbbiekben megváltoztathatja.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

1         A Szolgáltató adatai

Lavender Hotel Management Kft.

Székhelye: 8621 Zamárdi Knézich K. u. 15.

Cégjegyzékszám: 14 09 317589

Adószám: 27955336-2-14

Szolgáltatás címe: 8621 Zamárdi, Knézich Károly u. 15.

Web: www.villaoliva.hu

E-mail cím: info@villaoliva.hu

Levelezési cím: 8621 Zamárdi, Knézich Károly u. 15.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételét.

Az Általános Szerződési Feltételek valamennyi a Villa Oliva Szolgáltatásait igénybe vevő személyre (továbbiakban: Vendégre) kiterjed.

Jelen ÁSZF hatálya a Villa Oliva által nyújtott szálláshely-szolgáltatás/kapcsolódó szolgáltatások (együtt a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújtására létrejött jogviszonyokra vonatkozik.

A jelen ÁSZF 2021. március 8. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Villa Oliva jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítással érintett Vendégek előzetes értesítése mellett.

2         Általános szabályok

2.1        Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2        Az egyedi megállapodások nem képezik részét a jelen Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3         Szerződő felek

3.1        Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést (a továbbiakban: Megrendelés) a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a szerződés a Szolgáltató és a Vendég, mint szerződő felek között jön létre.

3.2        Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra irányuló megrendelést a Vendég helyett, nevében és költéségére egy harmadik személy – a továbbiakban Közvetítő - teszi meg, úgy a Közvetítő minősül szerződő (és egyben fizetésre kötelezett) félnek kivéve amennyiben a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak köteles fizetni. A jelen pontban meghatározott esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy milyen jogviszony alapján, illetve, jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4         A szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása

4.1        A Vendég által igénybe venni kívánt szolgáltatásokra vonatkozó személyesen, telefonos úton, vagy írásban (ideértve az e-mailt is) megküldött ajánlatkérésre a Szolgáltató írásban ajánlatot küld.  

Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik konkrét Megrendelés a Vendég részéről, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2        A Szolgáltató honlapján, illetve az online szállásközvetítőkön keresztül történt foglalást követően, Szolgáltató a Vendég által előzetesen igénybe venni kívánt szolgáltatások ellenértékének 50 %-val megegyező mértékű előleg 5 napon belüli (a továbbiakban: Előleg) megfizetésére hívja fel a Vendéget e-mailben. Az Előleg megfizetés hiányában  a foglalás érvényét veszti.  Az Előleg megfizetését Szolgáltató emailben igazolja vissza.

4.3        A Szerződés az Előleg Szolgáltató részére történő megfizetését követően a Szolgáltató általi írásban, emailben megküldött foglalás visszaigazolással (a továbbiakban: Foglalás Visszaigazolás) jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli

visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4        Ha a Vendég a Szolgáltatási Időtartam (az érkezés napja 14:00-tól a távozás napja 10:00 óráig) lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult a Vendég előzetes értesítése nélkül újra értékesíteni.

4.5        A Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltatási Időtartam meghosszabbítását kezdeményezi. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.6        Amennyiben a Szolgáltató az írásbeli ajánlatában másként nem rendelkezett, a Foglalás az érkezés napja előtti 15. (tizenötödik) naptári napon 14:00 óráig kötbérmentesen lemondható. A lemondás csak írásban érvényes a fenti e-mail címre küldött levél útján vagy a Közvetítő által megadott lehetőségen.

Ezt követően, ha a Szolgáltatás lemondása az érkezés napját megelőző 8-14. nap 14:00 óráig történik, meg a kötbér mértéke a megrendelt Szolgáltatások 50%-a, így az előleg kötbérként kerül felszámolásra. Ezen határidőn túli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a kötbér mértéke a megrendelt Szolgáltatások értékének 100%-a.

4.7        Amennyiben a Szolgáltató írásbeli ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a Szolgáltatási Időtartam a Szolgáltatási Időtartam kezdőnapját megelőző 14 (tizennégy) napon belül nem módosítható.

4.8        A Vendég tudomásul veszi, hogy Szolgáltató szolgáltatásainak árai az év különböző szakaszaiban eltérően alakulnak. Amennyiben a Szolgáltatási Időtartam módosítása azt eredményezi, hogy a Szerződésben eredetileg rögzített Szolgáltatási Időtartam – akár részben, akár egészen – az év olyan időszakára kerül módosításra, amely időszakban a Vendég által igénybe venni kívánt szolgáltatások árai magasabbak, úgy a Vendég az ebből eredő ártöbbletet köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Az árkülönbözet megfizetése előfeltétele annak, hogy a Szolgáltatási Időtartam jelen pont szerinti módosítását a Szolgáltató véglegesítse és visszaigazolja.

4.9        A Szerződés egyéb módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5         Árak, fizetés módja

5.1        A Szolgáltató meghirdetett árai forintban vannak meghatározva.

5.2        Az aktuális szobaárak online kerülnek kihirdetésre, a https://www.villaoliva.hu/arak.html

felületén. Egyéb termékek és szolgáltatások ár listái a Villa Oliva recepcióján, a szobákban és a közös helyiségben állnak rendelkezésre.

5.3        A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

5.4        A meghirdetett árak tartalmazzák a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű általános forgalmi adót.

5.5        A szobaárak nem tartalmazzák a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértékű idegenforgalmi adót, ez a tartózkodás végén a végszámla kiállításával egyidejűleg kerül felszámolásra.

5.6        A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött szolgáltatásainak foglalása esetén, rendezvények foglalása esetén, illetve több szoba (csoportos) foglalása esetén a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket, illetve felárat állapíthat meg.

5.7        Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.willaoliva.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

5.8        A Szolgáltató a Vendég részére a helyszínen nyújtott és előzetesen nem megrendelt, nem szállás jellegű szolgáltatásainak ellenértékére az igénybevételt követően legkésőbb, a - Villa Olivából történő távozást megelőzően tart igényt számla ellenében.

5.9        Az előlegszámla és a végszámla a magyarországi adószabályoknak megfelelően kerül kiállításra. A fizetés napján a recepción közzétett, és a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott átváltási árfolyam az irányadó az euroban kifejezett ellenérték magyar forintra való átváltása során.

Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF (magyar forint), EUR (euró)

5.10     A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad bankkártyákat, illetve hitelkártyákat is: Visa, Master Card

5.11     Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatosan fellépő költség a fizetést kezdeményező Vendéget terheli.

6         A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

6.1        A Szolgáltató üzletfilozófiája és adottságai okán Felnőttbarát szálláshelynek minősül, így csak 12 éves kortól fogad Vendégeket. Ez alól kivételt képez a teljes ház bérlése, mely alkalmával egyedi megállapodásban rögzítik a Szolgáltatás igénybevételének szabályait.

6.2        A Vendég a szállodai szobát a Szolgáltató által megjelölt időpontig foglalhatja el az érkezés napján 14:00 órától (check in), illetve szintén a Szolgáltató által megjelölt időpontig köteles elhagyni a távozás napján 10:00-ig (check out). Ennek időpontjáról a Szolgáltató weboldalán (www.willaoliva.hu), illetve a Villa Oliva recepcióján, valamint a szobákban található információs füzetből is tájékozódhat.

6.3        Amennyiben a Vendég a Szolgáltató által meghatározott időpontig a szobát nem hagyja el, úgy Szolgáltató jogosult egy napra eső díj felszámítására a következő megkezdett nap után, és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

6.4        Szolgáltató területére háziállat bevitele nem engedélyezett.

6.5        A Villa Oliva területén kizárólag a bejelentett vendégek tartózkodhatnak.

6.6        A Szolgáltató területén a szálló Vendégek számára szobánként egy parkolóhely térítésmentesen biztosított a Szolgáltatási Időtartam alatt.

7         A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

7.1        A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a)     a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;

b)     a Vendég a szálláshely rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, a Szolgáltató biztonsági, tűzvédelmi és egyéb előírásait szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegi, a Szolgáltató megítélése szerint a vendégek nyugalmát zavarva vagy a közerkölcsöt sértően viselkedik, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

c)     a Vendég fertőző betegségben szenved;

d)     a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

7.2        Amennyiben a Felek közötti Szerződés „vis maior” okokból meghiúsul, a Szerződés megszűnik. A jelen pont alkalmazásában vis maior oknak minősülnek a Szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a Feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és események, amelyek nem tartoznak a vis maior-ra hivatkozó Fél rendes üzleti kockázatának körébe.

Amennyiben a Szerződés vis maior okból meghiúsul és megszűnik, a Vendég által megfizetett Előleg azon része, amely a Szolgáltató által ténylegesen nyújtott szolgáltatások fedezéséhez nem szükséges (teljes meghiúsulás esetén az Előleg teljes összege), a Vendég részére visszajár.

8        Vendég jogai

8.1        A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a Szerződésben rögzített szoba, valamint azon létesítmények rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a Szerződésben rögzített szolgáltatási körbe (kültéri medence, infra szauna, finn szauna, jakuzzi), és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

8.2        A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

8.3        A Vendég helyszíni panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

8.4        A Vendég egyebekben jogosult panaszával az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is fordulni.

8.5        A medencét és a Wellness- SPA szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

A medence és a Wellness- SPA szolgáltatásait igénybe vevő Vendégek egészségének és testi épségének védelme érdekében nem látogathatja olyan személy, aki:

-       lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenved,

-       görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenved,

-       ittas,

-       kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló.

8.6        A grillezés a Villa területén megengedett az arra kijelölt helyen, a tűzrendészeti szabályok betartásával és a Villa előzetes engedélyével.

8.7 A grillezés során figyelembe kell venni a békés együttélés szabályait, és gondoskodni kell a faszén, parázs végleges eloltásáról és a keletkező hulladék biztonságos elhelyezéséről.

9         Vendég kötelezettségei

9.1        A Vendég köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

9.2        A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Villa Oliva területén.

9.3        A kitöltött és aláírt bejelentővel egyidejűleg a Vendég a Villa ÁSZF-jét valamint a házirendeket (spa) elfogadja, és köteles azt betartani. A tartózkodás során az ehhez szükséges információk megtalálhatóak a szobákban elhelyezett szobamappákban.

10      Vendég kártérítési felelősége

10.1     A Vendég mindazon károkért és hátrányokért teljeskörű anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendégnek, kísérőjének, vagy az Vendég érdekkörébe tartozó más személyeknek felróható okból elszenved. Amennyiben az ilyen kár miatt vagy azzal összefüggésben harmadik személy közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesít bármilyen módon bármilyen igényt, úgy a Vendég a Szolgáltatóval szemben az ilyen igényért helytállni tartozik.

10.2     Bármilyen kár bekövetkeztét vagy a károkozás tényét a Vendég köteles jelenteni a Szolgáltatónak. A kárról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel. A Vendégnek a jegyzőkönyv kézhezvételekor van lehetősége a jegyzőkönyvben írtakhoz észrevételt, kifogást fűzni. Amennyiben a Vendég ezen lehetőséggel nem él, a jegyzőkönyv tartalmát a Vendég és a Szolgáltató kölcsönösen elfogadottnak tekintik.

10.3     A Vendég a szerződés létrejöttével kötelezettséget vállal arra, hogy a szálláshely állapotában, bútoraiban, egyéb ingóságaiban semmilyen kárt vagy hiányt nem okoz.

11      Szolgáltató kötelezettségei

11.1     A Szolgáltató köteles a Szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások szerint teljesíteni.

11.2     A Szolgáltató köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

12      A Szolgáltató kártérítési felelőssége

12.1     A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltatónak, vagy annak munkavállalóinak hibájából következett be.

12.2     A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató

alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

12.3     A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

12.4     A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges

adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

12.5     Az értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. Szobaszéf található minden lakrészben.

12.6     A Szolgáltató gépjárművekért, és az azokban hagyott értéktárgyakért nem vállal felelőséget.

12.7     Egyedi esetekben a mindenkor hatályos magyar polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

13      Rendezvényekre vonatkozó különös szabályok

13.1     Megrendelő a Villa Oliva épületét, helyiségeit és kertjét, berendezési és felszerelési tárgyait csak a megállapodott célra, és a megállapodott időintervallumban használhatja, külön szerződés alapján.

13.2     Megrendelő köteles a Villa Oliva épületének, helyiségeinek és kertjének, berendezési és felszerelési tárgyainak állagát megőrizni, a Rendezvényhez biztosított helyeket és eszközöket olyan állapotban visszaszolgáltatni, amilyen állapotban azt a Rendezvény előtt átvette.

13.3     Megrendelő köteles a Rendezvény kapcsán a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani és vendégéivel, valamint minden más az érdekkörében eljáró személlyel betartatni. Amennyiben a Rendezvényhez szükséges, bármilyen hatósági engedélyt saját költségén, a rendezvény megkezdése előtt beszerezni és az abban foglaltakat betartani, betartatni.

13.4     Megrendelő tudomásul veszi, hogy étel és ital behozatala a Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül nem megengedett.

13.5     Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényhez használt, nem a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató közreműködője által biztosított eszközöket (installáció, dekoráció, berendezés stb.) azok használatának módját, esetlegesen a falakra vagy berendezési tárgyakra való rögzítését a Villa Oliva kijelölt munkatársával egyeztetni köteles.

13.6     A behozott tárgyakat a rendezvény befejezését követőn a legrövidebb időn belül el kell távolítani, kivéve, ha ettől eltérő írásbeli megállapodás születik. Egyébiránt a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelő terhére, kockázatára és költségére gondoskodjon a hátrahagyott tárgyak elszállításáról és raktározásáról.

13.7     A Rendezvényhez szükséges eszközök, tárgyak, be- és elszállítására csak a Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban és intervallumban, a megbeszélt útvonalon van lehetőség.

13.8     Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel a Megrendelő által Villa Oliva területére hozott tárgyakért, eszközökért.

13.9     Amennyiben a Rendezvény teljesítése a Szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a Szolgáltatónak fel nem róható, általa nem kalkulálható, nem ellenőrizhető olyan külső körülmények és események miatt válik lehetetlenné, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató rendes üzleti kockázatának körébe, és ezért a Szolgáltató a Szerződés szerinti kötelezettségeit nem, vagy nem az előírt módon tudja biztosítani, kártérítés fizetésére a Villa Oliva nem köteles.

14      Titoktartás

14.1     A Felek kötelesek minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy minden olyan, a másik Fél által a tudomásukra hozott információt, amelyről az adott Fél észszerűen feltételezheti, hogy bizalmas információ bizalmasan kezelni, illetve nem használhatják az ilyen információt olyan célra, amely nincs összefüggésben a Szerződéssel, és nem hozhatnak ilyen információt harmadik személy tudomására.

14.2     A Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint jár el, amit a www.villaoliva.hu weboldalon olvashat.

15      A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

15.1     A Felek közötti, a Szerződés alapján fennálló jogviszonyra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Szerződésből, annak értelmezéséből eredő bármely jogvitát a Felek elsődlegesen békés úton, egyeztetések útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita elbírálására a joghatósággal, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság az illetékes.

 

 

 

 


Vissza az előző oldalra